Legal and postal addresses of the publisher: office 1410a, 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Phone: (818-2) 28-76-18
E-mail: vestnik_gum@narfu.ru
http://gum.narfu.ru/en/

ABOUT JOURNAL

Lexical Emotives (Based on Don Cossack Proverbs and Sayings). P. 71–79

Версия для печати

Section: Linguistics

UDC

81’371

DOI

10.17238/issn2227-6564.2019.5.71

Authors

Evgeniya A. Murashova
A.P. Chekhov Institute (Branch) in Taganrog, Rostov State University of Economics; ul. Petrovskaya 68, Taganrog, 347900, Rostovskaya obl., Russian Federation; e-mail: shenetschka@rambler.ru

Abstract

This research is important due to the need to preserve the national identity as well as cultural and linguistic self-identity of the Don Cossack sub-ethnic group as an element of the unique Russian culture in the context of progressing globalization. Moreover, the study of various speech manifestations (first of all, lexical pragmatic markers) as a certain cumulative basis for information on cultural and linguistic self-identification of the Don Cossack sub-ethnic group using the methods of pragmatics, which has been actively developing in the recent decades, and related branches of linguistics can accumulate new data on the Cossack linguoculture in general and on the speech behaviour of its individual representatives in particular. It can also help to integrate into the modern anthropocentric scientific paradigm new algorithms for studying the sender’s speech explication applying a systemic description of the verbal means actualized by him/her. In addition, modern linguistics has still to solve the problem of identification and lexicographic description of lexical pragmatic markers of Cossack linguoculture (including lexical emotives) as well as the problem of linguopragmatic interpretation of their contextual realization. This article studies the lexical means (subjective or conventional) of verbalizing emotions, i.e. lexical emotives. The latest trends in studying verbalization of emotions involving linguistic means of different levels, including lexical means, are illustrated; the prospects of the linguopragmatic approach are substantiated. Using Don Cossack proverbs and sayings, the author groups lexical emotives in accordance with the type of emotions verbalized. Further, emotives are classified taking into account the direction of their emotional vector. The author concludes that lexical pragmatic markers in Cossack proverbs and sayings, which are a kind of a depository of Cossack sub-national linguoculture, have a high emotional index.

Keywords

linguopragmatic analysis, lexical emotives, Don Cossacks, Don Cossack proverbs, Don Cossack sayings
Download (pdf, 4.5MB )

References

1. Murashova E.A. Pragmaticheskoe znachenie rechevoy edinitsy. Problemy i perspektivy [Pragmatic Meaning of a Speech Unit. Problems and Prospects]. Moscow, 2015. 292 p.
2. Gokh O.V. Foneticheskie sredstva vyrazheniya emotsiy v internet-yazyke [Phonetic Means of Expressing Emotions in Internet-Language]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2011, no. 1, pp. 56–60.
3. Gokh O.V. Grafiko-foneticheskie sredstva vyrazheniya emotsiy v russkom internet-yazyke [Graphic-Phonetic Means of Expressing Emotions in the Russian Internet Language]. Dvadtsat’ vtoraya godichnaya sessiya Uchenogo soveta Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta im. Pitirima Sorokina (Fevral‘skie chteniya) [22nd Annual Session of the Academic Council of Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin (February Readings)]. Syktyvkar, 2015, pp. 34–41.
4. Lushnikova G.I., Yakishchenko E.A. Leksicheskie sredstva vyrazheniya emotsii vozmushcheniya (na materiale angloyazychnykh khudozhestvennykh tekstov) [Lexical Means Expressing Indignation (on the Basis of English Fiction Texts)]. Vestnik KemGU, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 106–109.
5. Orlova N.N. Yazykovye sredstva vyrazheniya emotsiy: sintaksicheskiy aspekt (na materiale sovremennoy angliyskoy prozy) [Linguistic Means of Expressing Emotions: Syntactic Aspect (Based on the Material of Modern English Prose): Diss. Abs.]. Rostov-on-Don, 2009. 25 p.
6. Kirshinova O.V. Ekspressivnye sredstva zvuchashchey rechi dlya vyrazheniya emotsii “Radost’” (na materiale russkogo i nemetskogo yazykov) [Expressive Means of Oral Speech to Express the Emotion Joy (Based on the Russian and German Languages): Diss. Abs.]. Voronezh, 2010. 28 p.
7. Karpova Yu.A. Sredstva vyrazheniya emotivno-empatiynogo vzaimodeystviya v usloviyakh rechevogo obshcheniya [Means of Expressing Emotive-Empathic Interaction in Speech Communication]. Vestnik Permskogo universiteta, 2011, no. 4, pp. 73–79.
8. Shakhovskiy V.I. Yazyk i emotsii: lichnostnye smysly i dominanty v rechevoy deyatel’nosti [Language and Emotions: Personal Meanings and Dominants in Speech]. Volgograd, 2004. 247 p.
9. Solodovnikova N.G. Ekologichnost’ emotivnoy kommunikatsii: na materiale predvybornykh kreolizovannykh gazetnykh tekstov [Ecological Emotive Communication: Based on Pre-Election Creolized Newspaper Texts: Diss.]. Volgograd, 2010. 196 p.
10. Tolkacheva T.I. Emotsional’no-pragmaticheskiy komponent kommunikativnogo povedeniya v situatsii “priznanie viny”: na materiale angloyazychnoy prozy [Emotional-Pragmatic Component of Communicative Behaviour in the “Admission of Guilt” Situation: Based on English Prose: Diss.]. Volgograd, 2009. 227 p.
11. Chesnokov I.I. Mest’ kak emotsional’nyy povedencheskiy kontsept (opyt kognitivno-kommunikativnogo opisaniya v kontekste russkoy lingvokul’tury) [Revenge as an Emotional Behavioural Concept (the Experience of Cognitive- Communicative Description in the Context of Russian Linguoculture): Diss.]. Volgograd, 2009. 334 p.
12. Shteba A.A. Strukturno-funktsional’nyy aspekt emotivnykh valentnostey slova: na primere slova coeur [Structural and Functional Aspect of a Word’s Emotive Valences: Exemplified by the Word coeur: Diss.]. Volgograd, 2012. 219 p.
13. Shakhovskiy V.I. Nekotorye mekhanizmy emotsional’nogo rezonirovaniya v mezhkul’turnoy kommunikatsii [Some Mechanisms of Emotional Resonance in Intercultural Communication]. Mir lingvistiki i kommunikatsii: elektronnyy nauchnyy zhurnal, 2007, vol. 1, no. 6, pp. 15–17.
14. Shakhovskiy V.I. Lingvistika emotsiy: osnovnye problemy, rezul’taty i perspektivy [Linguistics Emotions: The Main Problems, Results and Prospects]. Mir lingvistiki i kommunikatsii: elektronnyy nauchnyy zhurnal, 2008, vol. 1, no. 10, pp. 8–12.
15. Shakhovskiy V.I. Emotsional’nyy t’yuning v rechevom obshchenii [Emotional Tuning in Speech Communication]. Verkhnevolzhskiy filologicheskiy vestnik, 2015, no. 1, pp. 104–106.
16. Battacchi M., Suslow T., Renna M. Emotion und Sprache. Zur Definition der Emotion und ihren Beziehungen zu kognitiven Prozessen, dem Gedächtnis und der Sprache. Frankfurt am Main, 1997. 141 p.
17. Fries N. Grammatik und Emotionen. Sprache und Pragmatik. Arbeitsberichte 38. Lund, 1996, pp. 1–39.
18. Fries N. Grammatik, Emotionen und Äußerungsbedeutung. Sprache und Pragmatik. Arbeitsberichte 33. Lund, 1994, pp. 1–37.
19. Marten-Cleef S. Gefühle ausdrücken. Die expressiven Sprechakte. Göppingen, 1991. 371 p.
20. Kirillova N.V. Kontseptualizatsiya emotsii strakha v raznostrukturnykh yazykakh: (na materiale russkogo, angliyskogo i chuvashskogo yazykov) [Conceptualization of the Emotion of Fear in Languages with Different Structures: (Based on Russian, English and Chuvash): Diss. Abs.]. Cheboksary, 2007. 30 p.
21. Garifullina A.M. Frazeologicheskie edinitsy, vyrazhayushchie emotsii i chuvstva cheloveka, v turetskom i angliyskom yazykakh [Phraseological Units Expressing a Person’s Emotions and Feelings in Turkish and English: Diss. Abs.]. Kazan, 2005. 24 p.