Legal and postal addresses of the publisher: office 1410a, 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Phone: (818-2) 28-76-18
E-mail: vestnik_gum@narfu.ru
http://gum.narfu.ru/en/

ABOUT JOURNAL

On One Function of Personal Names (Based on Tver Business Manuscripts of the 16th – 17th Centuries). P. 63–70

Версия для печати

Section: Linguistics

UDC

811.161.1’373.23

DOI

10.17238/issn2227-6564.2019.5.63

Authors

Irina M. Ganzhina
Tver State University; ul. Zhelyabova 33, Tver, 170100, Russian Federation; e-mail: emmaus1962@yandex.ru

Abstract

Personal names, both native and borrowed, had always been more than just a means of nomination and identification, performing many other functions (social, emotional, address, indicatory, aesthetic, etc.), which has often been a subject of onomatological research. During different periods of history in different peoples these functions were manifested in different ways. It is noteworthy that many functions of Russian anthroponyms retained their importance not only in pre-Christian culture, but also during the period of complete assimilation and Russification of Greek-Byzantine names. However, research into personal names within a family shows that in choosing anthroponyms their ability to link members of the same kin with each other was considered important. This article examines the linking function of personal names reflected in the territorial anthroponymic system of the pre-national period. Using the material of Tver business manuscripts, the paper studies how names were able to unite members of the same family and kin in the 16th – 17th centuries. Different ways of such linking are analysed: semantic (use of non-Christian names of one thematic category), phonetic (similar sounding of some name parts) structural (use of the same ending in the names of close relatives), as well as the most vivid manifestation of this function, i.e. giving the same name within one kin. Studies on the use of personal names in noble families of the 18th and 19th centuries indicate that during this period, names still had to demonstrate strong kinship, the sense of belonging to one kin.

Keywords

anthroponym, Christian personal name, non-calendar name, structural connectedness, phonetic connectedness, same-naming, qualitative
Download (pdf, 4.5MB )

References

1. Bondaletov V.D. Russkaya onomastika [Russian Onomastics]. Moscow, 1983. 224 p.
2. Nikonov V.A. Lichnoe imya – sotsial’nyy znak [Personal Name as a Social Sign]. Glazami etnografov [Through Ethnographers’ Eyes]. Moscow, 1982, pp. 27–50.
3. Nikonov V.A. Ishchem imya [Looking for a Name]. Moscow, 1988. 128 p.
4. Neroznak V.P. Printsipy issledovaniya paleobalkanskoy onomastiki [Principles of Studying Paleo-Balkan Onomastics]. Istoricheskaya onomastika [Historical Onomastics]. Moscow, 1977, pp. 27–48.
5. Kryukov M.V. O sotsiologicheskom aspekte izucheniya kitayskoy antroponimii [On the Sociological Aspect of Studying Chinese Anthroponyms]. Onomastika [Onomastics]. Moscow, 1969, pp. 35–45.
6. Mezenko A.M., Skrebneva T.V. Antroponimnoe prostranstvo Vitebshiny [The Anthroponymic Space of the Vitebsk Region]. Vitebsk, 2013. 148 p.
7. Slovar’ russkikh narodnykh govorov [Dictionary of Russian Dialects]. Moscow, 1965–2018. Iss. 1–51.
8. Dal’ V.I. Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]. Moscow, 1989–1991.
9. Veselovskiy S.B. Rod i predki A.S. Pushkina v istorii [The Kin and Ancestors of Alexander Pushkin in History]. Novyy mir, 1969, no. 1, pp. 170–203.
10. Superanskaya A.V. Imya i epokha (k postanovke problemy) [Name and Epoch (Formulation of the Problem)]. Istoricheskaya onomastika [Historical Onomastics]. Moscow, 1977, pp. 7–26.
11. Ivanova E.N. Imena sobstvennye v monastyrskoy delovoy pis’mennosti Belozer’ya kontsa XIV–XV vv. [Proper Names in the Business Manuscripts of the Monastery of St. Cyril of Beloozero in the Late 14th Through 15th Centuries:
Diss.]. Vologda, 2006. 232 p.
12 Kalachev N.V. (ed.). Pistsovye knigi Moskovskogo gosudarstva XVI veka [16th-Century Cadastres of Muscovy
Russia]. St. Petersburg, 1877. Pt. 1. 1598 p.
13. Baranov K.V. (comp.). Pistsovye knigi Novgorodskoy zemli: Pistsovye knigi Bezhetskoy pyatiny XVI veka [Cadastres of the Novgorod Land: 16th-Century Cadastres of Bezhetskaya Pyatina]. Moscow, 2001. Vol. 3. 546 p.
14. Storozhev V.N. (comp.). Tverskoe dvoryanstvo XVII veka [Tver Nobility of the 17th Century]. Tver, 1894. Iss. 3. 43 p.
15. Ganzhina I.M. Slovar’ sovremennykh russkikh familiy [Dictionary of Modern Russian Surnames]. Moscow, 2001. 672 p.
16. Zinin S.I. Vvedenie v russkuyu antroponimiku [Introduction to Russian Anthroponyms]. Tashkent, 1972. 275 p.
17. Storozhev V.N. (comp.). Tverskoe dvoryanstvo XVII veka [Tver Nobility of the 17th Century]. Tver, 1893. Iss. 2. 143 p.
18. Shumakov S. Tverskie akty, izdannye Tverskoy uchenoy arkhivnoy komissiey [Tver Documents Published by the Tver Academic Archives Commission]. Tver, 1896–1897. Iss. 1. 198 p.
19. Chernyavskiy M. (comp.). Genealogiya gospod dvoryan, vnesennykh v rodoslovnuyu knigu Tverskoy gubernii s 1787 po 1869 god [Genealogy of the Nobility Included in the Genealogy Book of the Tver Province from 1787 to 1869]. Tver, 1869. 472 p.
20. Toropetskaya pistsovaya kniga 1540 goda [Toropets Cadastre of 1540]. Tikhomirov M.N. (ed.). Arkheograficheskiy ezhegodnik za 1963 god [Archaeological Yearbook for 1963]. Moscow, 1964, pp. 277–357.
21. Agleeva Z.R. O nekotorykh osobennostyakh imyanarecheniya v polietnicheskom regione [On Some Peculiarities of Naming in a Multi-Ethnic Region]. Onomastika Povolzh’ya [Onomastics of the Volga Region]. Ulyanovsk, 2017. Vol. 2, pp. 9–16.
22. Ganzhina I.M., Chernenok M.Yu. Traditsii imenovaniya v dvoryanskom rode Bakuninykh [The Naming Traditions in the Noble Kin of the Bakunins]. Onomastika Povolzh’ya [Onomastics of the Volga Region]. Veliky Novgorod, 2019, pp. 295–299.
23. Vasyaeva K.O. Semeynye prozvishchnye kompleksy v govorakh chasti Sergachskogo rayona Nizhegorodskoy oblasti [Family Nickname Complexes in Dialects of a Part of the Sergach District of the Nizhny Novgorod Region]. Onomastika Povolzh’ya [Onomastics of the Volga Region]. Ulyanovsk, 2017. Vol. 2, pp. 40–44.
24. Radbil’ T.B. “Pretsedentnye imena” kak elementy yazyka kul’tury [“Precedent Names” as Elements of the Language of Culture]. Onomastika Povolzh’ya [Onomastics of the Volga Region]. Sarov, 2016, pp. 49–54.