Address: office 1410a, 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Phone: (818-2) 28-76-18
E-mail: vestnik_gum@narfu.ru
http://gum.narfu.ru/en/

ABOUT JOURNAL

Interpretation of Religiousness in the System of Social Relations: Dialectics of the Ethnic and Religious in the Social Space of Russia. P. 58–63

Версия для печати

Section: Philosophy, Sociology, Politology

UDC

316.4.05

Authors

Sibirtseva Yuliya Aleksandrovna
Institute of Social, Humanitarian and Political Sciences, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk, Russia)

Abstract

The article analyzes the degree and nature of interdependence of the ethnic and religious factors in
social relations and determines the extent to which religion affects the formation of national identity and
the relationships between various nations and ethnic groups. The author points out that the intertwining
of the national and the religious depends on the specific socio-political conditions.
Ethnicity and religiousness are defined as models that guide the person in the social space. Moreover,
at the ethnic boundaries, religiousness often acts as an additional ethnic marker. These two identities –
the religious and the ethnic ones – may conflict and confront with each other on the group level, on the
level of communities or on the individual level.
The author of the article reveals special features of the religious factor’s manifestations in the
multinational Russian society and looks at the problems of interethnic and interfaith relations.

Keywords

religious self-determination, ethnic self-determination, ethno-cultural relations, interfaith relations, ethnic principle in calculating religious affiliation
Download (pdf, 1.9MB )

References

 1. Guboglo M. Tri linii natsional’noy politiki v postkommunisticheskoy Rossii [Three Directions of National Policy in Post-Communist Russia]. Etnograficheskoe obozrenie, 1995, no. 5, pp. 110–124; no. 6, pp. 137–144. 
 2. Drobizheva L.M. Metodologicheskie problemy etnosotsiologicheskikh issledovaniy [Methodological Problems of Ethno-Sociological Studies]. Nauchnyy Tatarstan, 2011, no. 2, pp. 19–28. 
 3. Zhuravskiy A. Problema etnichnosti v religii [The Issue of Ethnicity in Religion]. Available at: http://www. sedmitza.ru/text/395979.html (accessed 18 June 2014). 
 4. Zhuravskiy A.V., Kyrlezhev A. Rossiyskoe gosudarstvo pered fenomenom religioznosti [Russian State Faced with Religiousness]. NG – religii, 5 October 2003, p. 5. 
 5. Zdioruk S.I. Spetsifika vzaimovliyaniya etnicheskogo i religioznogo: avtoref. dis. … kand. filos. nauk [The Specific Character of Interaction Between the Ethnic and the Religious: Cand. Philos. Sci. Diss. Abs.]. Kiev, 1992. 17 p. 
 6. Zdravomyslov A. Problemy stanovleniya russkogo natsional’nogo samosoznaniya v novom politicheskom prostranstve [The Formation of Russian National Identity in the New Political Space]. Transformatsionnye protsessy v Rossii i Vostochnoy Evrope i ikh otrazhenie v massovom soznanii [Transformation Processes in Russia and Eastern Europe and Their Reflection in Mass Consciousness]. Moscow, 1996, pp. 82–88. 
 7. Pashchenko A.Ya. Sotsial’naya filosofiya evraziystva [The Social Philosophy of Eurasianism]. Moscow, 2003. 368 p. 
 8. Raguzin V.N. Etnokonfessional’nye otnosheniya v sovremennoy Rossii: sostoyanie, problemy, protivorechiya (sotsial’no-filosofskiy analiz): dis ... d-ra filos. nauk [Ethnic and Religious Relations in Modern Russia: Status, Problems and Contradictions (Socio-Philosophical Analysis): Dr. Philos. Sci. Diss.]. Moscow, 1999. 309 p. 
 9. Russkaya ideya [The Russian Idea]. Comp. by Maslin M.A. Moscow, 1992. 496 p. 
 10. Sikevich Z.V. Natsional’noe samosoznanie russkikh (sotsiologicheskiy ocherk) [National Identity of Russians (Sociological Survey)]. Moscow, 1996. 
 11. Sotsial’naya i kul’turnaya distantsiya. Opyt mnogonatsional’noy Rossii [Social and Cultural Distance. Experience of Multinational Russia]. Ed. by Drobizheva L.M. Moscow, 1998. 
 12. Filatov S., Lunkin R. Statistika rossiyskoy religioznosti: magiya tsifr i neodnoznachnaya real’nost’ [Statistics of Russian Religiosity: Magic Numbers and Ambiguous Reality]. Sotsiologicheskie issledovaniya, 2005, no. 6.